Agriculture blog
November 26, 2020

Europas brødkurv og fruktkurv? Frukt- og bærproduksjon i Ukraina

Ukraina har en spennende og stadig voksende frukt- og bærproduksjon. I lys av nylig vedtatt landbruksreform, unikt jordsmonn, klima og areal kan man bare forvente at veksten og moderniseringen vil fortsette. Med Ukrainas tradisjonelt største marked låst og en ny handelsavtale med EU, betyr det i praksis at en harmonisering og integrering med EU-markedet er blitt helt nødvendig. Siden ikrafttredelse av avtalen i 2017 har Ukraina allerede rukket å bli unionens tredje største handelspartner for landbruksprodukter totalt og den nest største handelspartner innen økologiske produkter. Ifølge Ukrainas ministerium for landbruk og mat er investeringer innen økologisk landbruk en av de mest innbringende kategorier i landet og man ser derfor betydelige investeringer innen nettopp produksjonskapasitet, høsting, behandling, lagring, prosessering og logistikk for frukt og grønt. Alle disse variabler tyder på at Ukraina i framtiden vil kunne bli en pålitelig leverandør til kvalitetsbevisste norske konsumenter.

Ukraina er allerede en av verdens største eksportører av landbruksprodukter Kilde: Ukraine Invest

I motsetning til Ukraina er Norge et høykostland med produksjonskostnader deretter. Det betyr at tollvern må til for å sikre at norsk frukt ikke blir utkonkurrert av billig import. Norsk landbruk er klimavennlig, bruker lite sprøytemidler og gir lite forurensing. Bærekraftig matproduksjon er verdt å beskytte. Likevel er det slik at man i det grisgrendte og kalde nord i stadig mindre grad kan forsørge det voksende helårskonsumet av bær og frukt med innenlands produksjon.

Den dårlige fruktsesongen i år illustrerer noe av utfordringen norske produsenter står
ovenfor i et krevende klima. Spesielt hardt har det gått utover de mest fruktbare regionene på Vestlandet. For plommer ble det rapportert om en reduksjon på 90% prosent hos de hardest rammede og det snakkes om en av de verste sesongene på 60 år. Også for epler ble det rapportert en betydelig reduksjon. Bildet er ikke entydig for frukt og grønt, men med stadig økende totalkonsum er Norge avhengig av å øke import. Derfor har Norge også reduserte tollsatser for landbruksvarer som skal supplere egen produksjon.

Bærekraftig produksjon og konsum koster, men er også en prioritet med rett. Tar vi en titt på våre importmarkeder for frukt og bær, ser bærekraft derimot ut til å være en sekundær prioritet. Epler, pærer, plommer og blåbær importeres for milliarder av kroner fra land som Sør-Afrika, Kina, Marokko, Chile og Argentina – land med store transportdistanser til Norge. Når man først må importere ville land med kortere transportdistanse som Ukraina vært hensiktsmessig både kommersielt og i et bærekraftsperspektiv

Hvorfor importerer ikke Norge dermed frukt fra Ukraina?
Ser vi til nabolandet vårt Sverige er de allerede et av de viktigste markedene for ukrainsk frukt. Kvalitet og pris skulle dermed kunne konkurrere også i det norske markedet allerede. En rask titt i tolltariffen viser også at det ikke finnes mange hinder, utenfor norsk sesong, for at Ukraina kan bli nettopp denne pålitelige leverandøren. Vi mener at det ukrainske markedet byr på muligheter som samsvarer med norske idealer om bærekraft og kvalitet, samtidig som ukrainske produkter vil være prisdyktig i det norske markedet.
Det er kanskje på tide at norske importører og konsumenter ser mot Europas brødkurv, også for frukt?

Vi i Norsk – ukrainsk handelskammer (NUCC) tilstreber å være en nyttig og fleksibel partner for alle aktører som leter nye markeder og partnere. Vi mottar stadig henvendelser fra ukrainske aktører som ser mot Norge og bistår gjerne norske importører med de utfordringer som måtte stå i veien for å se mot Ukraina. Om du har spørsmål vedrørende produkter, eksportører, tollsatser, investeringer eller markedsadgang, ta gjerne kontakt med oss.

Ta en titt på våre «leaflets» som viser hvorfor man bør velge frukt og bær fra Ukraina.

 

Related articles