January 15, 2020

Vi søker etter prosjektleder!

NUCC søker en heltids prosjektleder som vil få en spennende rolle i arbeidet med å lede noen av våre prosjekter.

Vi jobber aktivt for å støtte våre medlemmer med å øke handelen mellom Norge og Ukraina. I dag har vi over 100 medlemmer, hvorav omtrent halvparten er norske bedrifter og institusjoner med interesser i Ukraina. Støtte til Ukraina er i dagens situasjon også høyt prioritert av norske myndigheter. NUCC er p.t. inn i et 3-årig tilsagn fra det norske Utenriksdepartementet om økonomisk støtte til et næringsutviklingsprogram, med mål om å øke samhandelen. Programmet har særlig 7 delprosjekter som går på utvidet energisamarbeid og infrastruktur, økt handel med landbruksprodukter og ukrainsk sjømatimport, IKT-nearshoring, produksjon og turisme, et program for å skape større forståelse blant unge ukrainske ledere og talenter for «Good Corporate Governance», samt jevnlige næringslivskonferanser (Norwegian-Ukrainian Business Forum).

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle nåværende og kommende prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Analyse av data
 • Oppdatere og rapportere om utvikling og resultater
 • Bygge og vedlikeholde nettverk
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter

Vår nye prosjektleder må:

 • ha utdannelse minimum på Bachelor-nivå som økonom, ingeniør, jurist, samfunnsviter eller annet relevant.
 • ha erfaring med å jobbe mot Øst-Europa, helst mot Ukraina.
 • ha god kjennskap til norsk næringsliv og norske bedrifter, gjerne innen en eller flere av bransjene som er nevnt (energi, IKT, sjømat, landbruk, produksjon og turisme). God kjennskap til IKT vil være særlig positivt.
 • være flytende i norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Språkkompetanse på ukrainsk og/eller russisk vil veie positivt.
 • dokumentere gode samarbeidsevner og forståelse for utfordringen med ulike kulturer involvert.
 • være resultatorienterte.
 • være kreativ, initiativrik og med evne til å arbeide selvstendig.

Vi vil legge mer vekt på personlig egnethet, oppnådde resultater og gode, relevante referanser enn akademiske grader og eksamensresultater.

Vi kan tilby:

 • Stillingsprosent: 100 %
 • utfordrende arbeidsoppgaver i prosjekter hvor man selv har stor påvirkning på utformingen.
 • stor selvstendighet, men med sterk støtte fra et styre med bred erfaring fra Norge og Ukraina, erfarne kollegaer og kompetente samarbeidspartnere både i Norge og Ukraina.
 • mulighet til å bygge et bredt nettverk innen ulike miljøer både i Norge og i Ukraina.
 • konkurransedyktige betingelser.

CV og søknad på engelsk sendes til aa@nucc.no og post@nucc.no innen 15. februar 2020.

Related articles