Vi søker prosjektleder
news
January 5, 2022

Vi søker prosjektleder

Annonse på finn.no

NUCC søker en heltids prosjektleder som vil få en spennende rolle i arbeidet med å lede noen av våre prosjekter.

Vi jobber aktivt for å støtte våre medlemmer med å øke handelen mellom Norge og Ukraina. I dag har vi over 120 medlemmer, hvorav omtrent halvparten er norske bedrifter og institusjoner med interesser i Ukraina. Støtte til Ukraina er i dagens situasjon også høyt prioritert av norske myndigheter. NUCC har gått nå i et nytt 3-årig tilsagn fra det norske Utenriksdepartementet om økonomisk støtte til et næringsutviklingsprogram, med mål om å øke samhandelen. Programmet har særlig 5 delprosjekter som går på utvidet energisamarbeid og infrastruktur, økt handel med landbruksprodukter og ukrainsk sjømatimport, IKT-nearshoring, produksjon og turisme, et utdanningsprogram for å skape større forståelse blant unge norske og ukrainske ledere og talenter for ESG, samt jevnlige næringslivskonferanser (Norwegian-Ukrainian Business Forum).

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle nåværende og kommende prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Analyse av data
 • Oppdatere og rapportere om utvikling og resultater
 • Bygge og vedlikeholde nettverk
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter

Vår nye prosjektleder må:

 • Ha utdannelse minimum på Bachelor-nivå som økonom, ingeniør, jurist, samfunnsviter eller annet relevant
 • Ha erfaring med å jobbe mot Øst-Europa, helst mot Ukraina
 • Ha god kjennskap til norsk næringsliv og norske bedrifter, gjerne innen en eller flere av bransjene som er nevnt (energi, IKT, sjømat og landbruk, produksjon og turisme). God kjennskap til sjømat og landbruk vil være særlig positivt
 • Være flytende i norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Språkkompetanse på ukrainsk og/eller russisk vil veie positivt
 • Dokumentere gode samarbeidsevner og forståelse for utfordringen med ulike kulturer involvert
 • Være resultatorientert
 • Være kreativ, initiativrik og med evne til å arbeide selvstendig

Vi vil legge mer vekt på personlig egnethet, oppnådde resultater og gode, relevante referanser enn akademiske grader og eksamensresultater.

Vi kan tilby:

 • Stillingsprosent: 100 %
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i prosjekter hvor man selv har stor påvirkning på utformingen
 • Stor selvstendighet, men med sterk støtte fra et styre med bred erfaring fra Norge og Ukraina, erfarne kollegaer og kompetente samarbeidspartnere både i Norge og Ukraina
 • Mulighet til å bygge et bredt nettverk innen ulike miljøer både i Norge og i Ukraina
 • Konkurransedyktige betingelser

Har dette vekket din interesse, ikke nøl med å sende din CV og søknad på engelsk til post@nucc.no.

Frist: 21.01.2022, men vi behandler alle søknadene fortløpende.

Related articles