July 15, 2022

Innlegg fra DN: Bruk ukrainsk it-industri

Kampen om Ukrainas fremtid står ikke bare militært, men også digitalt og økonomisk. Det viktigste bidraget norsk næringsliv kan gi er å fortsette å engasjere ukrainsk it-industri.

 

Ettersom de aktive kampene nå foregår i den østlige delen av landet, søker store deler av Ukraina tilbake til en form for normalitet. It-spesialistene som ikke har dratt til fronten, kjemper for landets økonomi i sitt arbeid som programvareutviklere for internasjonale bedrifter – også mange norske. Digitaliseringsdepartementet og it-bransjen har en aktiv dialog med presidenten for at it-spesialister ikke skal prioriteres under mobilisering, nettopp på grunn av deres viktige rolle i å sikre landets økonomi. Samtidig er ni prosent av ukrainske it-ansatte i cyberforsvarstjeneste på fritiden.

 

At Ukrainas it-industri fortsetter å skape verdi i en slik skala, handler om minst tre ting:

  1. For det første har kunder og oppdragsgivere til ukrainsk it-industri stått ved sine forpliktelser, og i stor grad videreført engasjementet gjennom krigens akutte fase. Norske og internasjonale bedrifter med virksomhet i Ukraina har utvist stort samfunnsansvar i tiden etter den russiske invasjonen. De har fulgt opp lokale medarbeidere, sendt basisvarer og utstyr, og bistått med relokalisering av ansatte, partnere og familier.
  2. Dette handler om verdigrunnlag,
  3. men også om et næringsliv som støtter opp om kjørereglene for ansvarlig forretningsdrift i konfliktområder.

Innlegg og bilde fra DN: les fullstendig innlegg her

Related articles