ICT
August 14, 2019

Et oppstartselskap sine erfaringer med å bruke ukrainske utviklere

Oppstartsselskaper står som regel overfor den samme utfordringen: De har et stramt budsjett og krevende kunder, som forventer samme kvalitet som de ellers opplever i hverdagen sin. For oss har en del av løsningen på denne utfordringen vært å bruke ukrainske utviklere til vår hjemmeside. 

I 2016 var jeg med på å starte FundingPartner – et selskap som «crowdfunder» lån til norske små og mellomstore bedrifter. Kort fortalt tar vi imot lånesøknader fra vanlige selskaper og lar vanlige folk investere. De beste selskapene får lånet sitt publisert på vår plattform. Her har vi over 5000 investorer som sitter klare til å investere når vi legger ut nye lån. De publiserte lånene fulltegnes derfor fort og selskapene får utbetalt pengene sine.  Høsten 2018 fikk vi konsesjon fra Finanstilsynet. Vi har siden da fått flere milliarder i innkomne lånesøknader, og bygget opp en investorbase på over 5000 personer. Hjemmesiden er vår viktigste salgskanal og vi er avhengig av at denne fungerer bra.

Da vi skulle begynne utformingen av hjemmesiden forsøkte vi oss frem med litt ulike IT-konsulenter. Vi oppdaget raskt at teamet i Ukraina var de som leverte best. Både når det kom til effektivitet og kvalitet presterte de bra. Et annet viktig moment er også kommunikasjon. Alle som har benyttet seg av utenlandske konsulenter opplever kommunikasjonsproblemer. Det er derfor viktig å velge seg en partner som man kan kommunisere godt med. Her har våre erfaringer med Ukraina vært veldig gode. Vi har hele tiden vært opptatt av å ha utviklere med egne meninger og som tør å komme med innspill på hvordan gjøre ting bedre og mer effektivt. Kulturen i flere andre land er derimot slik at de ikke tør stille spørsmål med hva som foreslås. I Ukraina har vi derimot møtt en sparringspartner som tør å komme med egne forslag og hjelpe oss med å få et bedre sluttprodukt enn hva vi så for oss opprinnelig. Denne faktoren er kanskje den viktigste grunnen til at vi fremdeles bruker det samme teamet – etter to år med samarbeid.

Related articles