August 4, 2023

NUCC gjør kjent en anbudsprosess på tjenesteutlysning

Norsk – Ukrainsk Handelskammer gjør kjent en anbudsprosess på tjenesteutlysning.

Handelskammeret har fått i oppdrag fra Utenriksdepartementet å bidra med driftstjenester hos en tredjepart. I den anledning er det behov for å gjennomføres en anbudsprosess på en tjeneste for administrasjon av 4 til 5 midlertidige ansettelser. Vi etterlyser seriøse aktører med nødvendig erfaring og kompetanse til å bidra i tidsrommet fra nå til desember 2024 med tjenester på:

  • Lønn
  • Forsikringer
  • Pensjon
  • Sykepenger
  • Andre sosiale kostnader
  • Prosjektledelse
  • Arbeidsgiveransvar

Det vil bli lagt særlig vekt på:

  • Faglig og juridisk kompetanse på norsk arbeidsmiljølov.
  • Erfaring fra lignende arbeid.
  • Kostnad.

Det er åpent for å sende inn tilbud i to uker, frem til og med 17 august. Det vil minimum bli vurdert og/eller innhentet tilbud fra 3 selskaper som tilbyr bemanningstjenester.

Vennligst send tilbudene til post@nucc.no innen den oppgitte fristen.

Dato signert: 02.08.2023

Kjartan Svaland Tveitnes
Daglig leder
Norsk-Ukrainsk Handelskammer

Related articles